Tabuľka pre výber materiálu obežného gumového kola
(odolnosť voči rozleptávaniu a poškodeniu gumy)

Materiál gumy
  NBR: nitril
  EPDM: Epdm
  CR: neoprén
  NR: prírodná guma
  VQM: silikón
Charakteristika materiálu
  A: výborné
  B: dobré (priemerné)
  C: nevhodné
  *: nestále, premenlivé
  -: nedostupné
 • Pri teplotách uvedených v zátvorke musí byť uvažované s vyššou teplotou, ako môže byť dosiahnutá. Teplota 20°C korešponduje s priemerom izbovej teploty.
 • Výraz "variable" znamená, že pri rovnakej skupine polymerov môže byť rozdielne správanie podľa druhu polyméru, koncentrácie v produkte a teploty, pri ktorej je používaný.


 • Product Produkt NBR EPDM CR NR VMQ
  nitril   neoprén guma silikón
  Acetic Acid (30%) kyselina octová (30%) B (20oC) A B (20oC) B (20oC) -
  Ammonium Hydroxid (38%) hydroxid amónny (38%) A (90oC) - A (90oC) A (65oC) -
  Aniline anilín C A (90oC) C C B (20oC)
  Aniline Oil anilínový olej C B (20oC) C C C
  Beer pivo A (60oC) A (60oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  B (120oC) B (80oC)
  Benzylic Alcohol benzylalkohol C * B (40oC) * -
  C (60oC)
  Boric Acid kyselina bromičitá A (60oC) A (60oC) A (70oC) A (20oC) A (20oC)
  B (90oC) B (90oC) B (90oC) B (85oC)
  Bromic Acid (40%) kyselina bromičitá (40%) C A (90oC) * B (20oC) C
  Butadiene butadién * * * C C
  Butane bután A (90oC) C A (60oC) C C
  B (120oC)
  Butter maslo A (60oC) A (60oC) B (20oC) C B (20oC)
  C (60oC)
  Calcium Hydrate vápenný hydrát A (20oC) A (20oC) A (20oC) A (20oC) A (20oC)
  B (90oC) B (90oC) B (65oC)
  Calcium Hypiclorite   C A (120oC) C C B (20oC)
  Cane Sugar Liquide cukrová trstina A (60oC) A (80oC) A (20oC) A (20oC) A (20oC)
  B (90oC) B (90oC)
  Castor Oil ricínový olej A (100oC) A (60oC) A (70oC) A (25oC) A (20oC)
  Chlorine (clamp) Chlór C * C C C
  Chloroacetic Acid kyselina chlóroctová C B (70-90oC) A (20oC) * *
  C (40oC)
  Chloroform Chloroform C C C C C
  Chromic Acid kyselina chrómová C B * * *
  Citric Acid kyselina citrónová A (90oC) A A A (20oC) A (20oC)
  B (100oC)
  Cod-Liver Oil rybí tuk A (20oC) A (20oC) B (20oC) C B (20oC)
  B (50oC)
  Corn Oil kukuričný olej A (120oC) * B (20oC) C A (20oC)
  Cotton Oil bavlnený olej A (90oC) A (20oC) B (65oC) C A (20oC)
  B (100oC) C (80oC)
  Diesel Oil dieselový olej A (120oC) C C C C
  Ethyl Acetate etylacetát C A (55oC) C C B (20oC)
  C (70oC)
  Ethyl Alcohol etylalkohol A (60oC) A (90oC) A (70oC) A (20oC) B (20oC)
  B (85oC) B (80oC) B (65oC)
  Fluoboric Acid kyselina flouroboritá A (60oC) A (60oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  B (85oC) B (80oC) B (85oC) B (65oC)
  Formic Acid kyselina mravčia * A (90oC) * B (20oC) B (20oC)
  Fruit Juices ovocné džúsy A (60oC) A (120oC) A (60oC) * A (20oC)
  Gelatine želatína A (90oC) A (80oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  B (80oC) B (65oC)
  Glucose glukóza A (90oC) A (80oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  B (48oC)
  Glycerine glycerín A (120oC) A (80oC) A (70oC) A (20oC) A (20oC)
  B (90oC) B (65oC)
  Hydraulic Oil hydraulický olej C A (120oC) C C *
  Hydrochloric Acid (concentr.) kyselina soľná (koncentrát) C C C * C
  Hydrocyanic Acid kyanovodík B (60oC) A (60oC) * B (20oC) B (20oC)
  Hydrofluoric Acid (50%) kyselina fluorovodíková (50%) C B (60oC) * C (20oC) *
  Hydrofluoric Acid (concentr.) kys. fluorovodíková (koncentrát) C C C C C
  Iodic jód B (60oC) B (70oC) C C C
  A (20oC) 6,5% A (20oC) 6,5%
  Kerosene petrolej A (120oC) C B (20oC) C C
  Lactic Acid (concentr.) kuyselina mliečna (koncentrát) A (20oC) A (60oC) A (20oC) - -
  B (60oC)
  C (80oC)
  Linseed Oil ľanový olej A (90oC) B (20oC) B (80oC) C C
  Magnesium Chloride chlorid horečnatý A (80oC) A (80oC) A (80oC) A (20oC) A (20oC)
  B (100oC) B (100oC) B (100oC) B (85oC)
  Magnesium Sulphate síran horečnatý A (80oC) A (80oC) A (80oC) B (85oC) A (20oC)
  B (100oC) B (100oC) B (90oC)
  Mercury ortuť A (60oC) A (60oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  Methyl Alcohol metylalkohol B (65oC) A (70oC) A (60oC) B (37oC) A (70oC)
  B (80oC) B (80oC)
  Methyl-ethyl-ketone metyletylketón C A (60oC) C C C
  B (90oC)
  Milk mlieko A (60oC) A (120oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  B (37oC)
  Nitric Acid (10%) kyselina dusičná (10%) C A (40oC) C (40oC) C B (20oC)
  C (80oC)
  Nitric Acid (70%) kyselina dusičná (70%) - C C C C
  Olive Oil olivový olej A (120oC) B (20oC) * C *
  Oxalic Acid (concentr.) kyselina oxálová (koncentrát) B (60oC) A (120oC) B (60oC) B (20oC) B (20oC)
  Palmitic Acid kyselina palmitová A (70oC) B (20oC) B (20-70oC) B (20oC) C
  Paraffin petrolej A (60oC) C B (20oC) * C
  Perchloroethylen perchlóroetylén * C C C *
  Petrol benzín A (120oC) C C C C
  Phosphoric Acid (85%) kyselina fosforová (85%) C A (80oC) A (40oC) B (65oC) C
  Picric Acid kyselina pikrová C A (20oC) B (20oC) C C
  Picric Acid (10%) kyselina pikrová (10%) B (70oC) B (90oC) A (20oC) B (20oC) C
  C (40oC)
  Pine Oil borovicový olej B (120oC) C C C C
  Propylic Alcohol propylalkohol B (90oC) B (90oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  B (90oC) B (65oC)
  SAE n.10 Oil   A (120oC) C * C *
  Sodium Chloride chlorid sodný A (70oC) B (90oC) A (100oC) A (65oC) B
  Sodium Hydrate hydrát sodný B (65oC) A (20oC) B (90oC) A (20oC) C (20oC)
  B (65oC)
  Soybean Oil sójový olej A (120oC) * B (20oC) C C
  Stearid Acid kyselina steárová A (120oC) B (60oC) B (60-70oC) * B (20oC)
  Sulphur (fused 120oC) Síra (zlúčená 120oC) C A (120oC) A (20oC) C (20oC) A (20oC)
  C (120oC)
  Sulphur Dioxine oxid siričitý C C (20oC) C (20oC) C A (20oC)
  Sulphuric Acid (50%) kyselina sírová (50%) A (20oC) B (60-80oC) A (70oC) B (26oC) *
  C (80oC)
  Sulphuric Acid (80%) kyselina sírová (80%) B (40oC) A (60oC) C C C
  C (60-80oC) C (80oC)
  Toluol toluén C C C C C
  Tomatoes Juices rajčinový džús A (60oC) A (20oC) A (60oC) - -
  Trichloroethylene trichlóretylén C C C C C
  Triethanolamine trietanolamín C (20oC) 100% A (70oC) A (70oC) B (26oC) C
  B (37oC) 80%
  Vegetable Oil rastlinný olej A (90oC) * C (20oC) C A (20oC)
  Vinegar vínny ocot B (20oC) A (60-90oC) B (90oC) B (20oC) A (20oC)
  * (60oC)
  Water voda A (80oC) A (135oC) B (100oC) A (20oC) B (80oC)
  B (80oC)
  Whisky whisky (alkohol) A (90oC) A (90oC) A (60oC) A (20oC) A (20oC)
  C (90oC) B (65oC)
  Wine víno A (90oC) A (90oC) A (90oC) A (20oC) A (20oC)
  B (65oC)
  Xylol xylén C C C C C