PRÍSLUŠENSTVO
By-Pass
Bypass ventil spája vstupné a výstupné potrubie čerpadla. V prípade potreby je možné otvorením ventilu znížiť výtlak a čerpané množstvo čerpadla.Guľový bypass ventil pre čerpadlá:
Mini, Minor, Major, Maxi.Bypass ventil
pre čerpadlá typu Midex.


Súprava pre plnenie sudov
Nerazová automatická armatúra so spätným ventilom a tlakovým spínačom.
Súprava musí byť použitá iba s ovládacím panelom ovládací panel s doplnkovým 24V NC kontaktom. V prípade použitia čerpadla s frekvenčným meničom, koniec musí byť pripojený na doplnkový NC kontakt.